XÃ TÂN TÚ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT CÁC NỀN TẢNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN, CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Ngày 26/6/2024, UBND xã Tân Tú phối hợp với VNPT Bạch Thông – Ngân Sơn; Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Bạch Thông đã tổ chức cài đặt tài khoản phục vụ thanh toán trực tuyến và chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị từ xã đến thôn.

 VNPT Bạch Thông – Ngân Sơn hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động cài khoản thanh toán trực tuyến.

Chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị từ xã đến thôn, trường học, công an, y tế trên địa bàn xã, mỗi người có tối thiểu từ 01 tài khoản thanh toán trực tuyến và có chữ ký số công cộng cá nhân. Theo kế hoạch xã thực hiện đợt cao điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện xong trước 30/6/2024.

VNPT Bạch Thông – Ngân Sơn hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động cài khoản thanh toán trực tuyến.

Để đảm bảo tiến độ Ủy ban nhân dân xã Tân Tú đang tập trung chỉ đạo công chức chuyên môn và tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt các trường hợp còn lại và mở rộng cài đặt cho Nhân dân trên địa bàn xã, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đợt phát động. Qua đây, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trưởng thành, trong đó tập trung triển khai trước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có tài khoản thanh toán trực tuyến ví điện tử, có chữ ký số công cộng cá nhân nhằm sử dụng dịch vụ công trực tuyến được thuận tiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp xã./.