THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TÂN TÚ, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

1.TB công bố công khai Đồ án quy hoạch chung xã Tân Tú giai đoạn đến năm 2030

2. QĐ 988 của UBND huyện phê duyệt ĐA và quy định QL xây dựng theo ĐA

3. BAN DO HA TANG KY THUAT MT

4. BAN DO QUY HOACH HE THONG HA TANG KY THUAT -MOI TRUONG sua-Model