NHIỀU KẾT HOẠT ĐỘNG CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Chương trình, kế hoạch hoạt động Công đoàn xã Tân Tú. Trong tháng 10 năm 2023 Công đoàn xã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động của công đoàn trong tháng 9.

Ban Chấp hành Công đoàn đã làm việc với Ban phát triển thôn Bản Lạnh xã Tân Tú để giúp đỡ thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới năm 2023 theo tinh thần Thông báo số 196 –TB/ĐU ngày 4/4/2023 về Phân công Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các thôn trên địa bàn xã; Ban Chấp hành Công đoàn xã đã tổ chức họp Công đoàn tháng 10 triển khai các phong trào hoạt động như tuyên truyền vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ quỹ “mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn lao đổng tỉnh Bắc Kạn phát động, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X… Tổ chức cho đoàn viên Công đoàn lao động vệ sinh cơ quan, kẻ sân bóng chuyền chuẩn bị cho các hoạt động thể dục thể thao của xã kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 năm 2023

Một số hình ảnh về hoạt động của công đoàn xã Tân Tú

Ban chấp hành công đoàn làm việc với thôn Bản Lạnh 

Công đoàn họp triển khai nhiệm vụ tháng 10/2023

Công đoàn xã tham gia lao động vệ sinh cơ quan

Hà Hữu