KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN TÚ KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 14/6/2024, xã Tân Tú tổ chức Kỳ họp thứ 12  HĐND xã Tân Tú  khóa II, nhiệm kỳ 2021– 2026, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bà Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, bí thư huyện uỷ.

 Cảnh toàn kỳ họp HĐND xã Tân tú, khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 6 tháng đầu năm năm 2024, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội đều thực hiện hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được duy trì. Diện tíc các loại cây trồng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực, năng suất cây trồng đạt khá, tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ xuân đạt 1,187,93 tấn /1,185,8 tấn đạt 100,2% kế hoạch giao. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc rừng trồng đến hết tháng 5 thực hiện được 20,8/31 ha, đạt 67,1% kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trên địa bàn xã xuất hiện dịch tả lợn Châu phi, triển khai thực hiện tiêm phòng đợt I cho đàn gia sức, gia cầm và phun thuốc khử trùng tiêu độc theo kế hoạch đề ra, thu ngân sách đến 29/5/2023 đạt 35,76% kế hoạch giao; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát quản lý đất đai, xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường; công tác văn hóa, xã hội luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cảnh toàn kỳ họp HĐND xã Tân tú, khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Hiền TUV, Bí thư huyện uỷ đã ghi nhận những kết quả đã làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND, UBND xã, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời đã định hướng cho TT HĐND, UBND xã về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Kỳ họp cũng đã giành thời gian thảo luận. Sau một buổi làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện: Thanh Nhàn