KIỂM TRA PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ”, VIỆC THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC QUY ƯỚC VÀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Ngày 13/9/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hoá – Thể thao và Du lịch huyện Bạch Thông do ông Phạm Văn Hoà – Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai  “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc thực hiện  hương ước quy ước và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã năm 2023.

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra tại trường Tiểu học Tân Tiến

Theo kết quả đăng ký các danh hiệu văn hoá, năm 2023xã Tân Tú có 956/956 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 13/13 khu dân đăng ký khu dân cư đạt chuẩn đơn vị văn hoá, 04/04 đơn vị đăng ký đơn vị đạt chuẩn văn hoá, xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra tại Trạm y tế 

Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào trên địa bàn xã năm 2023 và đề nghị ban chỉ đạo xã trong thời gian tới thực hiện tốt việc bình xét các danh hiệu văn hoá năm 2023 theo đúng quy trình và tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phong trào, tạo sức lan tỏa hơn nữa, giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa trong những năm tiếp theo.

La Ly