HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN CÁCH KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC ĐÚNG CÁCH

Ngày 01 tháng 7 năm 2024 uỷ ban nhân dân xã Tân Tú đã ban hành kế hoạch số  76/KH-UBND về việc tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. UBND xã Tân Tú yêu cầu các hộ gia đình chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt 1 số nội dung sau:

  1. Các hộ gia đình có chăn nuôi động vật, cơ sở chăn nuôi động vật tập trung

– Phát quang cây, cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ khu vực chăn nuôi, thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn.

– Đối với các hộ chăn nuôi chưa có dịch: thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần trên ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần trên tuần đến khi công bố hết dịch (do vậy các hộ chăn nuôi cần chủ động phun phòng chống dịch theo quy định).

– Đối với các hộ chăn nuôi lợn tại vùng đang có dịch (đối với đàn lợn còn khoẻ mạnh) tổ chức phun toàn bộ khu vực chuồng trại và môi trường xung quanh ngày 02 lần liên tục từ 5 đến 7 ngày; rắc vôi bột xung quanh chuồng trại ngày 1 lần.

– Phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận một lần trên tuần.

  1. Các điểm giết mổ gia súc, gia cầm

– Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ.

– Phương tiện vận chuyển động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi lần vận chuyển.

– Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi động vật được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

– Phát quang cây cỏ xung quanh, khơi thông cống rãnh; không được vứt bừa bãi chất thải động vật do giết mổ ra môi trường.

  1. Các cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật chế biến giò, chả, lạp sườn, quán ăn Định kỳ vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất.
  2. 4. Địa điểm thu gom động vật sống và sản phẩm động vật để buôn bán, kinh doanh: Phải định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng ít nhất 01 lần/ tuần.

5. Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật: Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau khi hoàn thành việc xử lý, thu gom

 Thực hiện: La Ly