TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2023

Ngày 21/4/2023, UBND xã Tân Tú  phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Truyền thông trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn các khu dân cư.

Tại buổi tuyên truyền Hội nghị đã thu hút trên 80 người dân tham gia, đối tượng thuộc những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng được trợ giúp pháp lý khác theo luật định trên địa bàn xã, thuộc các thôn: Quan Làng, Cốc Bây, Bản Mới.

Các báo cáo viên và Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực tiếp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật khác để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức cấp phát miễn phí tờ gấp thông tin pháp luật về trợ giúp pháp lý, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Giải đáp các vướng mắc pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân nếu được trợ giúp pháp lý.

Tác giả: Lý Biên Cương – Công chức Tư pháp – Hộ tịch