HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TÚ 9 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 13/9/2023, Đảng bộ  xã Tân Tú tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ xã.

Đ/c Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND Huyện đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Tân Tú đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu trồng rừng, thu ngân sách, tiêm phòng cho đàn gia súc chưa đạt kế hoạch giao;  Công tác xây dựng cơ bản triển khai chậm; công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu giao. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ ở một số Chi bộ còn hạn chế, nhất là trong công tác vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí phát biểu chỉ đạo cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi; tăng cường công tác thu ngân sách; triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ bản; tuyên truyền vận động nhân dân, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới để hoàn thành các tiêu chí về đích Nông thôn mới; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo công tác nhân sự bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo và đại hội Mặt trận tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các thôn. Làm tốt công tác tuyển quân năm 2024; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình chính trị địa phương.

Triệu Liên