HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Trong hai ngày 15 và ngày 16/4/2023 Hội LHPN xã Tân Tú tham gia lớp tập huấn lớp thứ 2 của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc giaphát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Tham gia tập huấn gồm 50 học viên  là các Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tại hội nghị các học viên được trang bị các kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị..

Nguồn: Hội LHPN xã