HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI CÁC THÔN

Từ ngày mùng 25 đến ngày 02/6/2023 HĐND xã đã phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức TXCT tại 3/7 đơn vị bầu cử trên toàn xã gồm: thôn Quyết Thắng, Bản Mới; Nà Lầu, Quan Làng, Cốc Bây và thôn Bản Lạnh. Tại các buổi TXCT các đại biểu HĐND xã đã báo cáo các nội dung sau: Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Dự kiện nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười HĐND xã khóa II; báo cáo kết quả trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND xã.

Hình ảnh: tiếp xức cử tri tại tổ số 2 thôn Quyết Thắng, Bản Mới

Hình ảnh: tiếp xức cử tri tại thôn Nà Lầu, Quan Làng, Cốc Bây

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri các ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư xây dựng kênh mương, đập, sửa chữa khắc phục đường giao thông, xây dựng NTM, đất đai, môi trường.. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND cấp xã, thôn, tổ đại biểu HĐND xã tại thôn trực tiếp trả lời tại hội nghị. Trên cơ sở tổng hợp tại các điểm tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND xã đã tổng hợp báo cáo trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã, dự kiến ngày 14/6/2023.

Tác giả: Hà Thị Thanh Nhàn