HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ HỌP PHIÊN THỨ NHẤT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2024

Ngày 11/9/2023 tại hội trường nhà văn hoá xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức phiên họp thứ nhất để triển khai công tác tuyển quân năm 2024, tham dự hội nghị có đồng chí nguyễ Đức Chung – Bí thư Đảng ủy xã, Ông Triệu Quốc Toản – Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cùng 13 ông (Bà)  trưởng thôn.

Ông Triệu Quốc Toản – Chủ tịch UBND xã chủ trì phiên họp

Tại Hội nghị sau khi nghe đ/c Triệu Quốc Toản – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vự quân sự xã quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị, Ban chỉ huy quân sự xã đã thông qua danh sách khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 Kếtq quả: Qua thảo luận Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thông qua danh sách 30 công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển tại xã.

La Ly