HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 08/9/2023 tại UBND xã Tân Tú, Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đã ủng hộ số tiền 5.000.000 đồng vào quỹ chung tay xây dựng nông thôn mới của xã góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Tân Tú đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cùng bà con Nhân dân chung tay góp sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: Hội đã vận động mỗi cán bộ, công chức, người lao động ửng hộ, đóng góp 01 ngày lương, đã vận động hội viên, người dân n chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo điều kiện cho gia đình hội viên tiếp cận với các nguồn vốn để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Tác giả: Hoàng Luân