HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY XÃ

Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Tân Tú. Trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2023 Ủy Ban kiểm tra đã tham mưu cho Thường trực Đảng ủy xã ban hành Quyết định giám sát và thành lập Tổ giám sát đối với Chi bộ và các đồng chí chi ủy chi bộ Tân Hoan thuộc Đảng bộ xã Tân Tú về việc chấp hành các quy định của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia từ năm 2022 đến thời điểm giám sát do đồng chí Hà Văn Hữu – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; làm tổ trưởng

Bên cạnh đó thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy đã chỉ đạo, đôn đốc các đồng chỉ ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy tham dự sinh hoạt tháng 9 tại các chi bộ để thăm nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, và đôn đốc cấc chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xã Tân Tú

Đoàn kiểm tra giám sát tại chi bộ Quan Làng

Đoàn giám sát tại choi bộ Nà Phát

Hà Hữu