DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ TÂN TÚ

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND -UBND XÃ TÂN TÚ
1.  Nguyễn Đức Chung – huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Tân Tú
– Điện thoại liên hệ: 0977.633.766
– ĐC email:chungnđ.bt@backan.gov.vn
2. Hà Văn Hữu – Phó Bí thư TT-Chủ tịch HĐND xã Tân Tú
Điện thoại liên hệ: 0384.222.059
Email:huuhv.bt@backan.gov.vn
3. Hà Thị Thanh Nhàn – Phó chủ tịch HĐND xã Tân Tú
Điện thoại liên hệ: 0988.459.235
Đ/c: email: nhanhtt.bt@backan.gov.vn
4. Triệu Quốc Toản – Chủ tịch UBND xã Tân Tú
Điện thoại liên hệ: 0367.031.071
Địa chỉ email: toantq.bt@backan.gov.vn
6. Chu Minh Thuyên – Chủ tịch MTTQ xã Tân Tú
 

Điện thoại liên hệ: 0977.149.956
email: thuyencm.bt@backan.gov.vn

 

7. Luân Long Khánh – Phó chủ tịch UBND xã Tân Tú

Điện thoại liên hệ: 0346.029.343
Địa chỉ email: khanhll.bt@backan.gov.vn