ĐẢNG ỦY XÃ TÂN TÚ BẦU KIỆN TOÀN BỔ SUNG UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 01/7/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Tú khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị bầu kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, chức vụ phó Bí thư Đảng ủy xã. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Huyện ủy viên, Trưởng phòng lao động và xã hội huyện Bạch Thông, phụ trách Đảng bộ xã Tân Tú.

Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Hữu – Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị đã thông qua thông báo của  Ban thường vụ Huyện ủy về thông báo bầu bổ sung  chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hoàng Thị Ngân, Phó chủ tịch UBND xã. Trên cơ sở Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành các bước bầu bổ sung  Ủy viên Ban Thường vụ , Phó Bí thư Đảng ủy theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: Đồng chí Hoàng Thị Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu 9/9  đạt tỷ lệ 100%.

Ban chấp hành Đảng bộ xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Ngân

Phát biểu tại Hội nghị, chí Nguyễn Đức Chung – Huyện ủy viên, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện nhấn mạnh, Hội nghị đã có sự đồng thuận, nhất trí rất cao trong công tác nhân sự, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, tạo uy tín của Đảng bộ xã.