ĐẢNG ỦY XÃ DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN THÁNG 9 NĂM 2023

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2023, Đảng ủy xã Tân Tú tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Dự hội nghị có: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể; đồng chí báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, tổng số 23 đại biểu.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến báo cáo viên

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những nhiệm vụ cơ bản của năm học 2023 – 2024 và định hướng lớn của ngành giáo dục trong thời gian tới”. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cạnh tranh chiến lược nước lớn – tác động và chính sách của Việt Nam”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Triệu Liên