ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ngày 21/6/2024, Đảng bộ  xã Tân Tú tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ trì hội nghị đồng chí đồng chí Hà Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Triệu Quốc Toản, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2024, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội đều thực hiện hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được duy trì. Diện tích các loại cây trồng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực, năng suất cây trồng đạt khá, tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ xuân đạt 1,187,93 tấn /1,185,8 tấn đạt 100,2% kế hoạch giao. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc rừng trồng đến hết tháng 5 thực hiện được 20,8/31 ha, đạt 67,1% kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trên địa bàn xã xuất hiện dịch tả lợn Châu phi, triển khai thực hiện tiêm phòng đợt I cho đàn gia sức, gia cầm và phun thuốc khử trùng tiêu độc theo kế hoạch đề ra, thu ngân sách đến 29/5/2023 đạt 35,76% kế hoạch giao; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát quản lý đất đai, xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường; công tác văn hóa, xã hội luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Hình ảnh toàn hội nghị

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi; tăng cường công tác thu ngân sách. Cần tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí chưa đạt; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình chính trị địa phương.

 Thực hiện: Triệu Liên