CON ĐƯỜNG HOA GÓP PHẦN TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐẸP

Những năm qua, mô hình “Con đường hoa ” đã được các chị em cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn xã chung tay góp sức, triển khai có hiệu quả. Từ việc ra đời các mô hình “Con đường hoa” đã giúp người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, giúp các xã giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần mỗi đoạn đường là một con đường hoa, ngày 03/5/2022 Hội LHPN xã Tân Tú đã phối hợp với chi uỷ chi bộ cùng chính quyền, nhân dân và chi hội phụ nữ thôn Bản Mới tổ chức trồng con đường hoa giấy với tổng chiều dài đoạn đường hoa là 120m, số lượng 50 cây hoa giấy.

Để mô hình này phát huy hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục chỉ đạo triển khai trồng mới các đoạn đường hoa để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã” .

Hình ảnh nhân dân thôn Bản Mới tham gia trồng hoa

                                                                                                                Tác giả: La Ly