CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ TÂN TÚ

1.Kết quả phê duyệt kết quả chỉ số CCHC

2. Vềviệc công bốdanh mục thủtục hành chính được sửa đổi, bổsung trong lĩnh vựctổng hợpthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyếtcủa SởTài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

3. Báo cáo cải cách hành chính quý III/2023

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bạch Thông

5. Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn