HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

NHIỀU KẾT HOẠT ĐỘNG CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Chương trình, kế hoạch hoạt động Công đoàn xã Tân Tú. Trong tháng 10 năm 2023 Công đoàn xã phối hợp với...

KINH TẾ - XÃ HỘI

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

1. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

Chương trình “Tiếp bước thiếu nhi vùng cao đến trường”

https://www.youtube.com/watch?v=KotQ83FJjB0