HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TÚ 9 THÁNG...

Ngày 13/9/2023, Đảng bộ  xã Tân Tú tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3...

KINH TẾ - XÃ HỘI

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

1. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

Chương trình “Tiếp bước thiếu nhi vùng cao đến trường”

https://www.youtube.com/watch?v=KotQ83FJjB0